Jdi na obsah Jdi na menu
 


aktuality

 

 

    VESELÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ    

    DO NOVÉHO ROKU 2022 HODNĚ VŠEHO   

    DOBRÉHO A HLAVNĚ VE ZDRAVÍ               

                 A     OPĚTNÉ SETKÁNÍ                                    

 

 P O Z V Á N K A

 

představenstvo družstva AUTOSLUŽBA, výrobní družstvo invalidú, se sídlem

České budějovice, České budějovice 5, Dobrovodská 121/16, IČ 0047257, které

je zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích v

oddíle Dr.vložka 32

           svolává členskou schůzi družstva

která se bude konat dne,23.5.2017 v12,3oh ,v kanc. notáře JUDR. 

Zdeňka Melichara se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 39

s tímto programem:

     1. zahájení členské schůze a kontrola usnášeníschopnosti

¨   2. rozhodnutí o změně stanov družstva-změna sídla družstva

     3. závěr členské schůze

K bodu 2.programu se navrhuje přijmout následující usnesení:

Stanovy družstva se v části, která se týká sídla společnosti, mění 

tak, že se vymazává sídlo na adrese České Budějovice, České Budě-

jovice 5, Dobrovodská  121/16,PSČ 37006 a nově se zapisuje sídlo : 

ČESKÉ BUDĚJOVICE.

Členové družstva mají možnost seznámit se s podklady k jednot-

livým záležitostem programu členské schůze u představenstva

družsva.

Tato pozvánka se csoučasně vyvěšuje na internetových stránkách

družstva : www.cbautosluzbavdi.estranky.cz

V Českých Budějovicích dne :  27.4.2017

                                          Zdeňka Procházková

                              předseda představenstva družstva 

_______________________________________________

_______________________________________________

         30.10.2017 22,55h - pouze kontrolní otevření webu 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

smutná zpráva - úmrtí člena družstva    JIŘÍHO   I V A N Č O V A  

                zemřel v neděli 12.8.2018 ve věku nedožitých 65 let             

      rozloučení se bude konat v krematoriu Č.B. SVATÉ OTILIE       

                             v pátek 17.8.2018 v 9,30h                                                    

--------------------------------------------------------------------------------------   

                  

smutná zpráva - úmrtí člena družstva  VOJTĚCHA  N O V O T N É H O

rozloučení v kostele v Dubném 20.11.2018                                              

 

smutná zpráva - úmmrtí bývalá zaměstnankyně Jana KOUKALOVÁ,   

březen 2021, rozloučení v kruhu rodinném                                             

zápis 4,4,2021 ne 22,ooh 

rok 2022 duben 6, nové události, konec covidu? , 40.tý den, válka na Ukrajině !